+372 600-06-48
0Item(s)

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

E-poe müügitingimused

1 ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevad Parfumes e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Parfumes e-poest internetiaadressilt www.parfumes.ee. Kauba müüja on Parfumes OÜ (edaspidi: müüja), aadress Pae 21, Tallinn 11415, registrikood 12142024 , e-posti aadress info@parfumes.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Parfumes e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
 3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
 4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2 TELLIMUSE ESITAMINE

 1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
 2. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobivas internetipangas. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
 3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.
 4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.
 5. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

3 KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

 1. Kõik e-poest müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes.
 2. Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu.
 3. Kauba eest saab tasuda ülekandega järgmistes internetipankades: Swedbank, SEB Pank, LHV Pank.

4 KAUBA KÄTTESAAMINE

 1. Kaupa saab tellida Parfumes lattu Tallinnas, aadressil Pae 21 ja SmartPOSTi, Omniva ja DPD pakiautomaati.
 2. Kauba kättesaamine laos tellides toimub kauba väljastamine aadressil Pae 21 ja sellisel juhul kauba maksumusele kohaletoimetamise tasu ei lisandu. Klient peab kauba kättesaamiseks esitama prinditud arve, mis on saabunud tema e-posti aadressile, või näitama mobiiltelefonilt müüja poolt saadetud arvet või peab klient teadma unikaalset arvenumbrit. Klient vastutab, et kolmandad isikud ei saaks enda valdusesse arvest koopiat või unikaalset arvenumbrit. Juhul, kui müüja väljastab tellitud kauba kolmandale isikule, kes ei olnud kliendi poolt volitatud isik kauba vastuvõtmiseks, sest klient ei ole täitnud eelmises lauses toodud kohustust, ei vastuta müüja kliendile tekkinud kahju eest.
 3. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu (vastavalt hinnakirjale).
 4. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata. See on oluline, kui klient soovib kasutada lepingust taganemise õigust. Kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hävitamist.
 5. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient kohe ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil info@parfumes.ee.

5 KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.
 2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

6 KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

 1. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist (VÕS §-le 56 lg.1 ). Lepingust taganemiseks esitab klient taganemisavalduse e-posti teel aadressil info@parfumes.ee.
 2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
 3. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
 4. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva arvates kauba tagastamisest müüjale. Ostusumma koos postikuluga tagastatakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
 5. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7 PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

 1. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@parfumes.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
 2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 3. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
 4. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ette näha.
 5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.